<<Plus-tôt Te laat

 

En-Fr

 

Introductie

 

Actueel

 

Teksten

 

PTTL on location

 

PTTL's printshop chez rosi

 

Video en geluid

 

No one is illegal

 

1998 - 2002

Kunstenaar geweigerd door de dierenbescherming

 

1998 - 2006

PTTL-Archieven: interventies in het doplokaal van St-Joost-ten Noode 1210 Brussels/Belgie

 

Links

 

PTTL contact

Axel Claes

Elise Debouny

Dominik Guth

Mathieu Haessler

Marco Jacobs

Caroline Jadot

Laurence Langlois

Nathalie Lefevre

Celine Marique

Sonia Ringoot

Toos Van Liere

Nadine Abril

 

 

Intro

 

Er worden nog altijd teveel koeien geschilderd die in de weide staan, alleen kan je ze nu niet zo gemakkelijk meer herkennen omdat ze meta-modern zijn.

Er is niets anders te zien dan de sociale ontcijfering van taal en vormen. Wees dagelijks u eigen producenten. Vuur vraagtekens naar alle instituten die onze levens trachten te beheersen. Collectief of individueel. Stop (olie)verf in de scharnieren.

PTTL is vandaag een groep mensen met zin voor interventies van tijdelijke en strategische aard. Hun aantal is onbepaald.

PTTL ontstond in 1998, met als basis het stempelkantoor van Sint-Joost. We deden dit tot het jaar 2006, wanneer de tweewekelijkse stempelcontrole over heel België opgedoekt werd en vervangen door "de individuele begeleiding der werkzoekenden."

Ook vandaag is het lot van PTTL sterk verbonden met sociale en stedelijke themathieken. (lees meer)