<<Plus-tôt Te laat

actueel

En - Fr

 

Introductie

 

Actueel

 

Teksten

 

PTTL on location

 

PTTL's printshop chez rosi

 

Video en geluid

 

No one is illegal

 

1998 - 2002

Kunstenaar geweigerd door de dierenbescherming

 

1998 - 2006

PTTL-Archieven: interventies in het doplokaal van St-Joost-ten Noode 1210 Brussels/Belgie

 

Links

 

PTTL contact

Axel Claes

Elise Debouny

Dominik Guth

Mathieu Haessler

Marco Jacobs

Caroline Jadot

Laurence Langlois

Nathalie Lefevre

Celine Marique

Sonia Ringoot

Toos Van Liere

Nadine Abril

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 september 2017

Verba Volant

Bernard Villers présente peintures, nouveaux reliefs et Sexus,
une édition de PTTL et Le Dernier Remorqueur

17, rue Plantin à 1070 Anderlecht // vernissage le 21 septembre de 18 à 21h

L'expo sera visible sur rendez-vous
du lundi au mercredi de 14h à 17h
Il suffit d'envoyer un mail à pttl@collectifs.net

 

Bernard Villers presenteert schilderijen, nieuwe reliëfs en Sexus,
een publicatie van PTTL en Le Dernier Remorqueur

Plantinstraat 17 te 1070 Anderlecht // vernissage 21 september van 18 tot 21u

de expo blijft zichtbaar op afspraak
van maandag tot woensdag tussen 14 en 17u
stuur een mailtje naar pttl@collectifs.net

 

Bernard Villers presents paintings, new reliefs and Sexus,
a publication by PTTL and Le Dernier Remorqueur

Rue Plantinstraat 17 Anderlecht 1070 // vernissage 21 september 18h- 21h

The show will be visible by appointment
from monday till wednesday from 14h till 17h
please send a mail to pttl@collectifs.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 september 2017

Des voitures et des vaches
Cars & cows at the Heyvaert area Brussels

Het nieuwe nummer van de gratis stadskrant Bruxelles en Mouvements publiceert 16 bladzijden tekeningen over de Heyvaertwijk. Ondanks de druk van de immobiliënsector is dit een levendige buurt vlakbij de slachthuizen van Anderlecht. Vooral gekend voor de indrukwekkende hoeveelheid tweedehandsauto's bestemd voor de West-Afrikaanse markt, die er dagelijks verhandeld worden.

Tekenaars en stripauteurs Nadine Abril, Axel Claes, Elise Debouny, Jeroen Janssen, Fabienne Loodts, Arnaud Lorne en Judith Vanistendael gingen hier één keer per maand over een periode van een jaar aan de slag.

Claire Scohier koppelt hun waarnemingen aan een selectie getuigenissen van bewoners en gebruikers, opgetekend door het universitaire team van Mathieu Van Crieckinghen, Martin Rosenfeld, Marie Chabrol en Caroline Rozenhold.

Carnets du quartier Heyvaert is gratis verkrijgbaar op volgende Brusselse locaties

U mag zich uiteraard ook abonneren op de tweemaandelijkse krant Bruxelles en Mouvements
24 euro / 6 nummers

Liefhebbers van de electronische versie kunnen de pdf hier downloaden

co-productie: Plus tôt te laat (PTTL) & Inter Environnement Bruxelles (IEB)

Le nouveau numéro du journal Bruxelles et Mouvements publie 16 pages de dessins sur le quartier Heyvaert. Près des abattoirs d'Anderlecht. En dépit de la pression du secteur immobilier, l'endroit est connu pour son impressionnante quantité de voitures d'occasion qui y sont acheminées quotidiennement, destinées au marché de l'Afrique de l'Ouest

Les dessinateurs et auteurs de B.D. Nadine Abril, Axel Claes, Elise Debouny, Jeroen Janssen, Fabienne Loodts, Arnaud Lorne et Judith Vanistendael ont croqués la vie de ce quartier au rithme d'une fois par mois sur une période d'un an.

Claire Scohier associe leurs observations à une sélection de témoignages de résidents et usagers, enregistrés par l'équipe universitaire de Mathieu Van Crieckinghen, Martin Rosenfeld, Marie Chabrol et Caroline Rozenhold.

Carnets du Quartier Heyvaert est disponible gratuitement à Bruxelles dans les lieux suivants

Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner au journal bimensuel
Bruxelles et des Mouvements
24 euros / 6 numéros

Les amateurs de la version électronique peuvent télécharger le pdf ici

Coproduction: Plus tot te laat (PTTL) et Inter Environnement Bruxelles (IEB)

Inside the new issue of the free newspaper Bruxelles en Mouvements you can find 16 pages of drawings on the Heyvaert area, a lively neighborhood next to the slaughterhouses of Anderlecht. Despite tremendous pressure by real estate investors, the location is known for its impressive amount of second-hand cars being transported daily to the West African market.

Cartoonists and authors Nadine Abril, Axel Claes, Elise Debouny, Jeroen Janssen, Fabienne Loodts, Arnaud Lorne and Judith Vanistendael went out sketching the life of this neighborhood on a monthly basis over a period of one year.

Their observations are combined with a selection of testimonials from residents and users, recorded Mathieu Van Crieckinghen, Martin Rosenfeld, Marie Chabrol and Caroline Rozenhold and compiled by Claire Scohier.

Carnets du Quartier Heyvaert is available in Brussels at the following locations

You can of course also subscribe to the bi-monthly newspaper
Brussels and the Movements
24 euros / 6 issues

Those interested in the electronic version can download the pdf here

This particular issue is a co-production between Plus tot te laat (PTTL) and Inter Environnement Bruxelles (IEB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 december 2016

De Grote Stap Achterwaarts / Luk Vervaet

Luk Vervaet was leraar Nederlands in de Brusselse gevangenissen en ontpopte zich tot een scherpe observator van het Belgische gevangenisbeleid. Tot hem in 2010 een toegangsverbod werd opgelegd. Ondanks een arrest van de Raad van State dat dit verbod op 22 juni 2011vernietigde, bleef zijn her-integratie dode letter.

Wat is het verband tussen de economische crisis, de oorlog tegen het terrorisme en de huidige, nooit geziene explosie van het aantal gedetineerden en gevangenissen? Tussen de sluiting van de museumgevangenis in Tongeren, de veroordeling van Hans VT tot levenslange gevangenisstraf, en het verdwijnen van pedagogie en maatschappelijk perspectief voor de jongeren? Tussen het plaatsen van de Palestijnse verzetsorganisaties op de Europese terreurlijst, de uitschakeling van de Arabische Europese Liga, de harde aanpak van het jongerenverzet in Anderlecht en de opkomst van Sharia 4 Belgium en de vrijwilligers voor Syrië?

Aan de hand van teksten uit de periode 2007-2010 beschrijft Luk Vervaet de ‘punitive turn’ in onze maatschappij. Een maatschappelijke contrarevolutie die sluipsgewijs de sociale staat vervangt
door een strafstaat en de rechtsstaat door een veiligheidsstaat.

De professoren Lieven de Cauter en Eric Hulsens schreven het voor- en nawoord.

De Grote Stap Achterwaarts is een co-editie van Antidote en Plus tôt Te laat (PTTL), verkrijgbaar in de betere boekhandel of door storting van 10 euro (+ 3 euro verzendingskosten) op rekening van Antidote vzw
IBAN : BE20 0004 2359 4956
BIC: BPOTBEB1XXX
met vermelding achterwaarts

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 maart 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 mei 2016

 

Un Jardin en ville / documentaire radiophonique

Dans une zone densément peuplée de Bruxelles, proche de la gare TGV, un groupe d'habitants investit un des derniers terrains disponibles pour y créer un potager collectif. Sur une période de 3 ans, nous captons la vie de ce terrain. Parsemée de problèmes administratifs, de voisinage, d'organisation, la mise en place de ce projet se révèle lente et laborieuse. Les discussions s'enchaînent afin de faire émerger de ce petit bout de terre abandonné, un lieu pour tous où la nature serait le décor urbain.

Equipe

Réalisation, prise de son : Sonia Ringoot – Laurence Langlois

mixage : Aline Gavroy

graphisme Axel Claes

avec la collaboration de

Muriel Alliot, Mathieu Haessler, Dominik Guth, Aurélia Balboni, Kodjo Degbey, Caroline Jadot et Karin Vyncke

avec la participation des jardiniers

Anah, Anne-Sophie, Arnould, Aurélie, Cataline, Carine, Catherine, Claire, Don, Jeanne, Julie, Miléna, Muriel, Martin, Nicole, Pierre, Sandra, Sarah, Stéphane, Toon, Yolande, … de tous ceux qui ont cotoyé le potager, ainsi que les habitants de la cité Fontainas

remerciements à

l'Atelier Graphoui, Elise Andrieu, Benoit Boquet, Arnould Chapel, Clémentine Delahaut, Nicolas Deschuyteneer, Françoise Haessler, Laurence Kahn, Cécile Michel, Magali Schuermans et Jérôme Zahno

Durée : 45 minutes

Production : PTTL

Avec le soutien du Fond d'Aide à la Création Radiophonique²

 

Festivals :

Sélection au festival longueur d'ondes, catégorie « grandes ondes », février 2016

Les écoutes radiophoniques de l'Eau Chaude, le 12 mai 2016

radio-mai-2016-02-600x283

Diffusions radio:

Radio Graffiti Luxembourg, le lundi 5 décembre 2016 à 22h

Radio Campus Bruxelles, le lundi 14 novembre 2016 à 16h02 et le vendredi 18 à minuit

Radio Canal Sud, le 21 octobre 2016

Radio Scarpe Sensée dans l'émission « Clin d'oeil », le samedi 28 mai 2016 à 10h10

Radio La première dans l'émission Par Oui dire, le 22 janvier 2016

Radio Saint Férréol, émission La Documenta, le 24 mars 2016

Radio Campus Bruxelles, le 15 mai 2015

Ecouter le documentaire / Un jardin en ville

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-